ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Ë«É«Çò012·×ßʱ:包装印刷企业库_包装印刷公司库_包装印刷企业名录_包装印刷产业ç½?包装印刷产业ç½?/title> <meta content="Ë«É«Çò012·×ßʱ:" name="description" /> <meta content="包装印刷企业,包装印刷公司,包装印刷供应商,包装印刷厂,印刷机械厂家,包装印刷企业库,包装印刷公司库,包装印刷厂å•? name="Keywords" /> <link type="text/css" href="//www.xj1sg.cn/css/company v=2015.css" rel="stylesheet" /> <link rel="shortcut icon" href="//www.xj1sg.cn/favicon.ico"/> <link rel="bookmark" href="//www.xj1sg.cn/favicon.ico"/> <base target="_blank"/> <link rel="canonical" href="//www.xj1sg.cn/Company/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--header--> <div id="header"> <div class="header"> <ul id="divLogin"> <li class="xhl">用户名:</li> <li class="xhl"><input name="txtUserNametip" id="txtUserNametip" type="text"/></li> <li class="xhl">密码ï¼?/li> <li class="xhl"><input name="txtPwdtip" id="txtPwdtip" type="password" onkeydown="if(event.keyCode==13)login(document.getElementById('txtUserNametip').value,document.getElementById('txtPwdtip').value,'top')"/></li> <li class="xhl"><button onclick="javascript:login(document.getElementById('txtUserNametip').value,document.getElementById('txtPwdtip').value,'top');"></button></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/UserManage/login.aspx?RegIndex" target="_blank">免费注册</a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/usermanage/login.aspx?findpwd" target="_blank">找回密码</a></li> </ul> <p><a href="//www.xj1sg.cn/" title="н®25Ñ¡7ÏÖ³¡">н®25Ñ¡7ÏÖ³¡</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/news" target="_blank">资讯</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/Technology" target="_blank">技æœ?/a>|<a href="//www.xj1sg.cn/offer/" target="_blank">商机</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/Job" target="_blank">人才</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/Company" target="_blank">企业</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/exhibition" target="_blank">展会</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/Brands" target="_blank">品牌</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/product/" target="_blank">产品</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/news_people/t29/list.html" target="_blank">访谈</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/topics" target="_blank">专题</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/train" target="_blank">培训</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/Sample" target="_blank">样本</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/video" target="_blank">视频</a>|<a class="mobile" href="//www.xj1sg.cn/m-instro" target="_blank">手机ç‰?/a></p> </div> <br class="clear" /> </div> <!--header--> <!--top--> <div id="top"> <div class="top"> <a href="//www.xj1sg.cn/" title="н®25Ñ¡7ÏÖ³¡">н®25Ñ¡7ÏÖ³¡</a> <div class="search" id="select"> <div id="field" class="dropdown"> <span class="xhl">行业</span> <ul class="xhl"> <li class="xhl">印刷设备<b style="display:none;">3312</b></li><li class="xhl">印刷器材<b style="display:none;">3421</b></li><li class="xhl">印刷耗材<b style="display:none;">3443</b></li><li class="xhl">印刷服务<b style="display:none;">3470</b></li><li class="xhl">包装设备<b style="display:none;">3054</b></li><li class="xhl">包装材料<b style="display:none;">3162</b></li><li class="xhl">包装制品<b style="display:none;">3227</b></li><li class="xhl">通用设备<b style="display:none;">3270</b></li> </ul> </div> <div id="area" class="dropdown"> <span class="xhl">地区</span> <ul class="areaList"> <li class="xhl">安徽<b style="display:none;">1</b></li><li class="xhl">北京<b style="display:none;">2</b></li><li class="xhl">福建<b style="display:none;">3</b></li><li class="xhl">甘肃<b style="display:none;">4</b></li><li class="xhl">广东<b style="display:none;">5</b></li><li class="xhl">广西<b style="display:none;">6</b></li><li class="xhl">贵州<b style="display:none;">7</b></li><li class="xhl">海南<b style="display:none;">8</b></li><li class="xhl">河北<b style="display:none;">9</b></li><li class="xhl">河南<b style="display:none;">10</b></li><li class="xhl">黑龙æ±?b style="display:none;">11</b></li><li class="xhl">湖北<b style="display:none;">12</b></li><li class="xhl">湖南<b style="display:none;">13</b></li><li class="xhl">吉林<b style="display:none;">14</b></li><li class="xhl">江苏<b style="display:none;">15</b></li><li class="xhl">江西<b style="display:none;">16</b></li><li class="xhl">辽宁<b style="display:none;">17</b></li><li class="xhl">内蒙å?b style="display:none;">18</b></li><li class="xhl">宁夏<b style="display:none;">19</b></li><li class="xhl">青海<b style="display:none;">20</b></li><li class="xhl">山东<b style="display:none;">21</b></li><li class="xhl">山西<b style="display:none;">22</b></li><li class="xhl">陕西<b style="display:none;">23</b></li><li class="xhl">上海<b style="display:none;">24</b></li><li class="xhl">四川<b style="display:none;">25</b></li><li class="xhl">天津<b style="display:none;">26</b></li><li class="xhl">新疆<b style="display:none;">27</b></li><li class="xhl">西藏<b style="display:none;">28</b></li><li class="xhl">云南<b style="display:none;">29</b></li><li class="xhl">浙江<b style="display:none;">30</b></li><li class="xhl">重庆<b style="display:none;">31</b></li><li class="xhl">香港<b style="display:none;">32</b></li><li class="xhl">澳门<b style="display:none;">33</b></li><li class="xhl">台湾<b style="display:none;">34</b></li><li class="xhl">国外<b style="display:none;">35</b></li> </ul> </div> <div id="progress" class="dropdown"> <span class="xhl">企业性质</span> <ul class="xhl"> <li class="xhl">经销å•?b style="display:none;">1</b></li><li class="xhl">代理å•?<b style="display:none;">2</b></li><li class="xhl">生产å•?b style="display:none;">3</b></li><li class="xhl">办事å¤?b style="display:none;">4</b></li><li class="xhl">其他<b style="display:none;">5</b></li><li class="xhl">工程å•?b style="display:none;">6</b></li> </ul> </div> <form class="smartbox" action="" method="post" id="searchForm"> <input type="text" class="text" maxlength="20" id="keys" name="K" value="输入关键è¯? onfocus="javascript:if(document.getElementById("keys").value == "输入关键è¯?quot;)document.getElementById("keys").value = "";" onblur="javascript:if(document.getElementById("keys").value == "")document.getElementById("keys").value = "输入关键è¯?quot;;" /> <button type="button" onclick="SearchCompany()" id="searchBtn">æ?nbsp;ç´?/button> </form> </div> <span class="nav"> <a href="//www.xj1sg.cn/" title="н®25Ñ¡7ÏÖ³¡">н®25Ñ¡7ÏÖ³¡</a><a href="//www.xj1sg.cn/product" target="_blank">产品</a><a href="//www.xj1sg.cn/Company" target="_blank" class="active">公司</a><a href="//www.xj1sg.cn/Brands">品牌</a><a href="//www.xj1sg.cn/offer" target="_blank">采购</a><a href="//www.xj1sg.cn/exhibition" target="_blank">展会</a><a href="//www.xj1sg.cn/product" target="_blank">品牌商城</a><a href="//www.xj1sg.cn/product" target="_blank">配件商城</a> </span> </div> </div> <!--top--> <!--banner--> <div class="banner"> <div class="news"> <h3><a href="//www.xj1sg.cn/company_news/t0/list.html">企业新闻</a></h3> <div class="newsBox"> <a href="//www.xj1sg.cn/news/detail/50354.html" title="我国竹纤维复合材料技术又有新突破"><img src="//img69.ppzhan.com/3/20190718/636990473955344108573.jpg" alt="我国竹纤维复合材料技术又有新突破"/></a> <span class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/news/detail/50354.html" title="我国竹纤维复合材料技术又有新突破">我国竹纤维复合材料技术又有新突破</a></span> <p>在国际竹藤中心了解到,我国竹纤维复合材料技术日前又有新突破,新技术推动竹材应用从家具、地板、竹编织品等传统中低端领域向装配式建筑和交通领域拓展ã€?/p> </div> <ul class="xhl"> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/news/detail/50353.html" title="京东快递再提é€?市场争夺日益加剧">京东快递再提é€?市场争夺日益加剧</a></li><li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/news/detail/50351.html" title="APP公司推出新的标签纸张">APP公司推出新的标签纸张</a></li><li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/news/detail/50350.html" title="非洲木材当地供应商担心库存增加会破坏价格">非洲木材当地供应商担心库存增加会破坏价格</a></li><li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/news/detail/50349.html" title="长沙市:2021年快递业务量将超è¿?5亿件">长沙市:2021年快递业务量将超è¿?5亿件</a></li><li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/news/detail/50348.html" title="注塑成型机工作原ç?>注塑成型机工作原ç?/a></li> </ul> </div> <div class="flash"> <div class="flashImg" id="Toppic_1_div" style="display:block"> <a href="//www.xj1sg.cn/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=3279" title="ppzhan微商åŸ? rel="nofollow" class="advs"><img src="//img66.ppzhan.com/6/20150807/635745435475089323753.jpg" alt="ppzhan微商åŸ?/></a> </div> <div class="flashImg" id="Toppic_2_div" style="display:none"> <a href="//www.xj1sg.cn/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=3278" title="н®25Ñ¡7ÏÖ³¡ www.xj1sg.cn" rel="nofollow" class="advs"><img src="//img65.ppzhan.com/6/20150807/635745434315403366780.jpg" alt="н®25Ñ¡7ÏÖ³¡ www.xj1sg.cn"/></a> </div> <div class="flashImg" id="Toppic_3_div" style="display:none"> <a href="//www.xj1sg.cn/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=3276" title="微商åŸ? rel="nofollow" class="advs"><img src="//img65.ppzhan.com/6/20150807/635745430362648130139.jpg" alt="微商åŸ?/></a> </div> <div class="flashImg" id="Toppic_4_div" style="display:none"> <a href="//www.xj1sg.cn/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=3275" title="ppzhan企业频道大升çº? rel="nofollow" class="advs"><img src="//img66.ppzhan.com/6/20150807/635745429260457922228.jpg" alt="ppzhan企业频道大升çº?/></a> </div> <div class="flashBtn"> <a class="active" onMouseOver="ScrollStop1(1)" onMouseOut="ScrollGo1(2)" id="Toppic_1"></a><a id="Toppic_2" onMouseOver="ScrollStop1(2)" onMouseOut="ScrollGo1(3)"></a><a id="Toppic_3" onMouseOver="ScrollStop1(3)" onMouseOut="ScrollGo1(4)"></a><a id="Toppic_4" onMouseOver="ScrollStop1(4)" onMouseOut="ScrollGo1(1)"></a> </div> </div> <div class="buy"> <div class="buyTop"> <span class="xhl">采购å•?/span> <p><a>2</a><a>1</a><a>0</a><a>6</a><a>8</a></p> </div> <div class="buyList" id="BuyerInfo"> </div> </div> <br class="clear" /> </div> <!--banner--> <!--main--> <div class="main"> <div class="mainTop"> <h3><a href="//www.xj1sg.cn/video/t4/list.html">企业风采</a></h3> <ul class="xhl"> <li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li><li class="xhl"></li> </ul> <a class="more" href="//www.xj1sg.cn/video/t4/list.html" target="_blank">更多>></a> </div> <ul class="mainList"> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c409_p1.html" title="中国塑料包装检测及交流中心正式授牌成立"><img src="//img59.ppzhan.com/6/20161206/636166200601550700232.jpg" alt="中国塑料包装检测及交流中心正式授牌成立"/> </a><a class="mainListIcon" href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c409_p1.html"></a><p><a href="//www.xj1sg.cn/video/detail/4.html" title="中国塑料包装检测及交流中心正式授牌成立">中国塑料包装检测及交流中心正式授牌成立</a></p></li><li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c392_p1.html" title="兴旺宝明通新宣传ç‰?><img src="//img55.ppzhan.com/6/20160421/635968561501935596725.jpg" alt="兴旺宝明通新宣传ç‰?/> </a><a class="mainListIcon" href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c392_p1.html"></a><p><a href="//www.xj1sg.cn/video/detail/4.html" title="兴旺宝明通新宣传ç‰?>兴旺宝明通新宣传ç‰?/a></p></li><li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c378_p1.html" title="金属3D打印公司Xjet"><img src="//img54.ppzhan.com/6/20160309/635931407821077465385.png" alt="金属3D打印公司Xjet"/> </a><a class="mainListIcon" href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c378_p1.html"></a><p><a href="//www.xj1sg.cn/video/detail/4.html" title="金属3D打印公司Xjet">金属3D打印公司Xjet</a></p></li><li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c373_p1.html" title="华联印刷:数码打样的起始与发å±?><img src="//img65.ppzhan.com/6/20160302/635925349158160667749.png" alt="华联印刷:数码打样的起始与发å±?/> </a><a class="mainListIcon" href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c373_p1.html"></a><p><a href="//www.xj1sg.cn/video/detail/4.html" title="华联印刷:数码打样的起始与发å±?>华联印刷:数码打样的起始与发å±?/a></p></li><li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c270_p1.html" title="广东恒晖的成长与发展"><img src="//img65.ppzhan.com/6/20151022/635811249549555548613.jpg" alt="广东恒晖的成长与发展"/> </a><a class="mainListIcon" href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c270_p1.html"></a><p><a href="//www.xj1sg.cn/video/detail/4.html" title="广东恒晖的成长与发展">广东恒晖的成长与发展</a></p></li><li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c151_p1.html" title="上海御牧贸易有限公司"><img src="//img66.ppzhan.com/6/20150728/635736912668056128140.jpg" alt="上海御牧贸易有限公司"/> </a><a class="mainListIcon" href="//www.xj1sg.cn/video/play/t4/list_c151_p1.html"></a><p><a href="//www.xj1sg.cn/video/detail/4.html" title="上海御牧贸易有限公司">上海御牧贸易有限公司</a></p></li> </ul> <br class="clear" /> </div> <!--main--> <!--company water--> <div class="company water"> <div class="comLeft"> <h3></h3> <ul class="xhl"> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业" /></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img9.png" alt="包装公司,印刷企业" /></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img16.png" alt="包装公司,印刷企业" /></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img20.png" alt="包装公司,印刷企业" /></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img23.png" alt="包装公司,印刷企业" /></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img21.png" alt="包装公司,印刷企业" /></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img14.png" alt="包装公司,印刷企业" /></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img17.png" alt="包装公司,印刷企业" /></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img18.png" alt="包装公司,印刷企业" /></a></li> </ul> </div> <div class="comRight"> <div class="comTop"> <p><a class="active" id="shui0" href="javascript:void(0);" target="_self" onclick="ShowThisProvinceCom('0','0','waterList','shui0');">推荐企业</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="shui5" onclick="ShowThisProvinceCom('5','3312','waterList','shui5');">广东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="shui30" onclick="ShowThisProvinceCom('30','3312','waterList','shui30');">浙江</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="shui24" onclick="ShowThisProvinceCom('24','3312','waterList','shui24');">上海</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="shui15" onclick="ShowThisProvinceCom('15','3312','waterList','shui15');">江苏</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="shui9" onclick="ShowThisProvinceCom('9','3312','waterList','shui9');">河北</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="shui21" onclick="ShowThisProvinceCom('21','3312','waterList','shui21');">山东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="shui2" onclick="ShowThisProvinceCom('2','3312','waterList','shui2');">北京</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="shui12" onclick="ShowThisProvinceCom('12','3312','waterList','shui12');">湖北</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="shui10" onclick="ShowThisProvinceCom('10','3312','waterList','shui10');">河南</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="shui13" onclick="ShowThisProvinceCom('13','3312','waterList','shui13');">湖南</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="shui3" onclick="ShowThisProvinceCom('3','3312','waterList','shui3');">福建</a></p><a class="more" href="//www.xj1sg.cn/company/a_t0/list_p0.html" target="_blank">更多></a> </div> <ul style="display:block" id="waterList0"> <li class="xhl">[石家庄市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117176.html" target="_blank"> 河北宸都商贸有限公司</a></li><li class="xhl">[中山市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117168.html" target="_blank"> 东莞市优远印刷机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[贵阳市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117156.html" target="_blank"> 贵阳富顺鑫商贸有限公å?/a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117142.html" target="_blank"> 深圳市惠士顿机械设备有限公司</a></li><li class="xhl">[丽水市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117141.html" target="_blank"> 浙江旭得机械有限公司</a></li><li class="xhl">[金华市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117124.html" target="_blank"> 义乌市图强烫画有限公å?/a></li><li class="xhl">[武汉市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117119.html" target="_blank"> 武汉三工卓睿科技有限公司</a></li><li class="xhl">[衡水市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117107.html" target="_blank"> 衡水博瀚包装机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[天津市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117106.html" target="_blank"> 天津市今博创科技发展有限公司</a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117105.html" target="_blank"> 深圳市宝安区西乡百通机械厂</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117100.html" target="_blank"> 东莞市永盛印刷机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[天津市]<a href="/st117080" target="_blank" > 天津松上智造高新科技有限公司</a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="/st117064" target="_blank" > 万巢精密机械(上海)有限公司</a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="/st117052" target="_blank" > 深圳市佳和三英精密机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117039.html" target="_blank"> 深圳易龙三维科技开发有限公å?/a></li><li class="xhl">[嘉兴市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117035.html" target="_blank"> 浙江百安固激光切割有限公å?/a></li><li class="xhl">[北京市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117030.html" target="_blank"> 北京宗胜科技有限公司</a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="/st117016" target="_blank" > 上海众才办公家具有限公司</a></li><li class="xhl">[南京市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117008.html" target="_blank"> 南京力普机械装备有限公司</a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117004.html" target="_blank"> 华科激光技术(深圳)有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st116999" target="_blank" > 东莞中为科技有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="/st116990" target="_blank" > 广州市傲彩机械设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[温州市]<a href="/st116974" target="_blank" > 温州汇峰机械有限公司</a></li><li class="xhl">[苏州市]<a href="/st116962" target="_blank" > 苏州酷族印刷有限公司</a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="/st116914" target="_blank" > 深圳市瑞科自动识别技术有限公å?/a></li><li class="xhl">[石家庄市]<a href="/st116884" target="_blank" > 河北创航贸易有限公司</a></li><li class="xhl">[佛山市]<a href="/st116883" target="_blank" > 佛山市新运风机设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116863.html" target="_blank"> 上海仑尼印刷科技有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="/st116846" target="_blank" > 广州市三杰数码设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[南京市]<a href="/st116831" target="_blank" > 南京瀚昇数码科技有限公司</a></li> </ul> <ul id="waterList5" style="display:none;" > </ul> <ul id="waterList30" style="display:none;" > </ul> <ul id="waterList24" style="display:none;" > </ul> <ul id="waterList15" style="display:none;" > </ul> <ul id="waterList9" style="display:none;" > </ul> <ul id="waterList21" style="display:none;" > </ul> <ul id="waterList2" style="display:none;" > </ul> <ul id="waterList12" style="display:none;" > </ul> <ul id="waterList10" style="display:none;" > </ul> <ul id="waterList13" style="display:none;" > </ul> <ul id="waterList3" style="display:none;" > </ul> <br class="clear" /> </div> <br class="clear" /> </div> <!--companyBox--> <!--company air--> <div class="company air"> <div class="comLeft"> <h3></h3> <ul class="xhl"> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img2.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img9.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img17.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img18.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img19.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img20.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img14.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img2.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img2.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img16.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> </ul> </div> <div class="comRight"> <div class="comTop"> <p><a class="active" id="air0" href="javascript:void(0);" target="_self" onclick="ShowThisProvinceCom('0','0','airList','air0');">推荐企业</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="air5" onclick="ShowThisProvinceCom('5','3421','airList','air5');">广东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="air24" onclick="ShowThisProvinceCom('24','3421','airList','air24');">上海</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="air15" onclick="ShowThisProvinceCom('15','3421','airList','air15');">江苏</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="air9" onclick="ShowThisProvinceCom('9','3421','airList','air9');">河北</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="air30" onclick="ShowThisProvinceCom('30','3421','airList','air30');">浙江</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="air21" onclick="ShowThisProvinceCom('21','3421','airList','air21');">山东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="air1" onclick="ShowThisProvinceCom('1','3421','airList','air1');">安徽</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="air3" onclick="ShowThisProvinceCom('3','3421','airList','air3');">福建</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="air26" onclick="ShowThisProvinceCom('26','3421','airList','air26');">天津</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="air10" onclick="ShowThisProvinceCom('10','3421','airList','air10');">河南</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="air2" onclick="ShowThisProvinceCom('2','3421','airList','air2');">北京</a></p><a class="more" href="//www.xj1sg.cn/company/a_t0/list_p0.html" target="_blank">更多></a> </div> <ul style="display:block" id="airList0"> <li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117182.html" target="_blank"> 东莞市莱森精密机电有限公å?/a></li><li class="xhl">[无锡市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116746.html" target="_blank"> 无锡博全机械配件有限公司</a></li><li class="xhl">[洛阳市]<a href="/st116517" target="_blank" > 洛阳尖端装备技术有限公å?/a></li><li class="xhl">[嘉兴市]<a href="/st116490" target="_blank" > 浙江英赛德数码科技有限公司</a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="/st116241" target="_blank" > 莘默(上海)自动化有限公å?/a></li><li class="xhl">[亳州市]<a href="/st116163" target="_blank" > 利辛县亿鑫筛网织造有限公å?/a></li><li class="xhl">[苏州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115919.html" target="_blank"> 昆山诺丹舜蒲胶辊有限公司</a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115903.html" target="_blank"> 深圳市大友智能喷印设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[沧州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115837.html" target="_blank"> 东光县方圆印刷器材商è¡?/a></li><li class="xhl">[南阳市]<a href="/st115452" target="_blank" > 河南耀威科技有限公司</a></li><li class="xhl">[宁波市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115439.html" target="_blank"> 奉化市崎精印刷机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[沧州市]<a href="/st115237" target="_blank" > 东光县方圆印刷器材商è¡?/a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="/st115211" target="_blank" > 深圳市鸿标电子科技有限公司</a></li><li class="xhl">[大连市]<a href="/st115130" target="_blank" > 大连盟佳橡塑制品有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st115074" target="_blank" > 东莞市彩冠印刷材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[惠州市]<a href="/st115035" target="_blank" > 惠州市壹鼎同创电子有限公å?/a></li><li class="xhl">[滁州市]<a href="/st115009" target="_blank" > 安徽天欧进出口有限公å?/a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="/st115001" target="_blank" > 深圳市艾迪印刷设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[郑州市]<a href="/st114853" target="_blank" > 郑州维因纳科贸有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st114849" target="_blank" > 东莞市力富印刷机械设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st114822" target="_blank" > 东莞市鑫精晟印刷设备有限公司</a></li><li class="xhl">[保定市]<a href="/st114821" target="_blank" > 河北诚誉环境工程有限公司</a></li><li class="xhl">[绍兴市]<a href="/st114628" target="_blank" > 绍兴市上号印刷器材制造有限公å?/a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="/st114604" target="_blank" > 深圳市东聚成科技有限公司</a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="/st114588" target="_blank" > 搏佰机械(上海)有限公司</a></li><li class="xhl">[泰安市]<a href="/st113565" target="_blank" > 泰安市科瑞奇印刷设备有限公司</a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="/st113545" target="_blank" > 伴源油压技术(上海)有限公å?/a></li><li class="xhl">[武汉市]<a href="/st113387" target="_blank" > 武汉中雕激光数控设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[厦门市]<a href="/st113312" target="_blank" > 厦门东乾国际贸易有限公司</a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/113302.html" target="_blank"> 上海梦谷离合器有限公å?/a></li> </ul> <ul id="airList5" style="display:none;" > </ul> <ul id="airList24" style="display:none;" > </ul> <ul id="airList15" style="display:none;" > </ul> <ul id="airList9" style="display:none;" > </ul> <ul id="airList30" style="display:none;" > </ul> <ul id="airList21" style="display:none;" > </ul> <ul id="airList1" style="display:none;" > </ul> <ul id="airList3" style="display:none;" > </ul> <ul id="airList26" style="display:none;" > </ul> <ul id="airList10" style="display:none;" > </ul> <ul id="airList2" style="display:none;" > </ul> <br class="clear" /> </div> <br class="clear" /> </div> <!--companyBox--> <!--company noise--> <div class="company noise"> <div class="comLeft"> <h3></h3> <ul class="xhl"> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img3.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img3.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img3.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img3.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img3.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img3.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img3.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img3.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img3.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img3.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> </ul> </div> <div class="comRight"> <div class="comTop"> <p><a class="active" id="noise0" href="javascript:void(0);" target="_self" onclick="ShowThisProvinceCom('0','0','noiseList','noise0');">推荐企业</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="noise5" onclick="ShowThisProvinceCom('5','3443','noiseList','noise5');">广东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="noise24" onclick="ShowThisProvinceCom('24','3443','noiseList','noise24');">上海</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="noise21" onclick="ShowThisProvinceCom('21','3443','noiseList','noise21');">山东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="noise15" onclick="ShowThisProvinceCom('15','3443','noiseList','noise15');">江苏</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="noise3" onclick="ShowThisProvinceCom('3','3443','noiseList','noise3');">福建</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="noise30" onclick="ShowThisProvinceCom('30','3443','noiseList','noise30');">浙江</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="noise10" onclick="ShowThisProvinceCom('10','3443','noiseList','noise10');">河南</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="noise2" onclick="ShowThisProvinceCom('2','3443','noiseList','noise2');">北京</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="noise9" onclick="ShowThisProvinceCom('9','3443','noiseList','noise9');">河北</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="noise26" onclick="ShowThisProvinceCom('26','3443','noiseList','noise26');">天津</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="noise25" onclick="ShowThisProvinceCom('25','3443','noiseList','noise25');">四川</a></p><a class="more" href="//www.xj1sg.cn/company/a_t0/list_p0.html" target="_blank">更多></a> </div> <ul style="display:block" id="noiseList0"> <li class="xhl">[天津市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117106.html" target="_blank"> 天津市今博创科技发展有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117090.html" target="_blank"> 康菲胶粘剂技术(广东)有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117074.html" target="_blank"> 康菲胶粘剂技术(广东)有限公å?/a></li><li class="xhl">[常州市]<a href="/st117067" target="_blank" > 常州威盛塑胶有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st117047" target="_blank" > 东莞市华盛洁净技术有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117021.html" target="_blank"> 东莞市台机减速机有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st116991" target="_blank" > 东莞市爱尚转印材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[济南市]<a href="/st116650" target="_blank" > 山东塑邦荧光科技有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116529.html" target="_blank"> 东莞洢立数码科技有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116526.html" target="_blank"> 广州卓绝智能科技有限公司</a></li><li class="xhl">[嘉兴市]<a href="/st116490" target="_blank" > 浙江英赛德数码科技有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st116463" target="_blank" > 东莞市裕丰印材科技有限公司</a></li><li class="xhl">[韶关市]<a href="/st116412" target="_blank" > 广东三七漆化工科技有限公司</a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="/st116394" target="_blank" > 深圳市美邦胶粘剂有限公司</a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="/st116241" target="_blank" > 莘默(上海)自动化有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st116184" target="_blank" > 东莞市鑫冠数码科技有限公司</a></li><li class="xhl">[济南市]<a href="/st116178" target="_blank" > 章丘市金属颜料有限公å?/a></li><li class="xhl">[武汉市]<a href="/st116168" target="_blank" > 武汉三工精密制造有限公å?/a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115903.html" target="_blank"> 深圳市大友智能喷印设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[无锡市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115895.html" target="_blank"> 无锡光久激光智能科技有限公司</a></li><li class="xhl">[杭州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115832.html" target="_blank"> 杭州威克达机电设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st115792" target="_blank" > 东莞市创时转印材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[南阳市]<a href="/st115452" target="_blank" > 河南耀威科技有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115304.html" target="_blank"> 广州市奇点科技有限公司</a></li><li class="xhl">[惠州市]<a href="/st115245" target="_blank" > 惠州中之星色彩科技有限公司</a></li><li class="xhl">[常州市]<a href="/st115231" target="_blank" > 常州金彩高分子材料科技有限公司</a></li><li class="xhl">[济宁市]<a href="/st115220" target="_blank" > 泗水博信纸业有限公司</a></li><li class="xhl">[阜阳市]<a href="/st115195" target="_blank" > 阜阳尤美合成纸有限公å?/a></li><li class="xhl">[昆明市]<a href="/st115079" target="_blank" > 云南鉴诚印刷有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st115074" target="_blank" > 东莞市彩冠印刷材料有限公å?/a></li> </ul> <ul id="noiseList5" style="display:none;" > </ul> <ul id="noiseList24" style="display:none;" > </ul> <ul id="noiseList21" style="display:none;" > </ul> <ul id="noiseList15" style="display:none;" > </ul> <ul id="noiseList3" style="display:none;" > </ul> <ul id="noiseList30" style="display:none;" > </ul> <ul id="noiseList10" style="display:none;" > </ul> <ul id="noiseList2" style="display:none;" > </ul> <ul id="noiseList9" style="display:none;" > </ul> <ul id="noiseList26" style="display:none;" > </ul> <ul id="noiseList25" style="display:none;" > </ul> <br class="clear" /> </div> <br class="clear" /> </div> <!--companyBox--> <!--company clean--> <div class="company clean"> <div class="comLeft"> <h3></h3> <ul class="xhl"> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img1.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> </ul> </div> <div class="comRight"> <div class="comTop"> <p><a class="active" id="clean0" href="javascript:void(0);" target="_self" onclick="ShowThisProvinceCom('0','0','cleanList','clean0');">推荐企业</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="clean5" onclick="ShowThisProvinceCom('5','3470','cleanList','clean5');">广东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="clean2" onclick="ShowThisProvinceCom('2','3470','cleanList','clean2');">北京</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="clean15" onclick="ShowThisProvinceCom('15','3470','cleanList','clean15');">江苏</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="clean24" onclick="ShowThisProvinceCom('24','3470','cleanList','clean24');">上海</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="clean10" onclick="ShowThisProvinceCom('10','3470','cleanList','clean10');">河南</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="clean21" onclick="ShowThisProvinceCom('21','3470','cleanList','clean21');">山东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="clean30" onclick="ShowThisProvinceCom('30','3470','cleanList','clean30');">浙江</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="clean9" onclick="ShowThisProvinceCom('9','3470','cleanList','clean9');">河北</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="clean13" onclick="ShowThisProvinceCom('13','3470','cleanList','clean13');">湖南</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="clean3" onclick="ShowThisProvinceCom('3','3470','cleanList','clean3');">福建</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="clean25" onclick="ShowThisProvinceCom('25','3470','cleanList','clean25');">四川</a></p><a class="more" href="//www.xj1sg.cn/company/a_t0/list_p0.html" target="_blank">更多></a> </div> <ul style="display:block" id="cleanList0"> <li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117073.html" target="_blank"> 广州市高汇金属制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[吕梁市]<a href="/st117014" target="_blank" > 山西天木坤包装材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[西安市]<a href="/st117002" target="_blank" > 西安市碑林区弘图装饰材料经销éƒ?/a></li><li class="xhl">[惠州市]<a href="/st116969" target="_blank" > 惠州市兄辉电子塑胶有限公å?/a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116863.html" target="_blank"> 上海仑尼印刷科技有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116739.html" target="_blank"> 东莞市林标防伪科技有限公司</a></li><li class="xhl">[温州市]<a href="/st116686" target="_blank" > 温州唐彩包装有限公司</a></li><li class="xhl">[济南市]<a href="/st116683" target="_blank" > 济南福顺印刷包装有限公司</a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="/st116642" target="_blank" > 深圳市飞扬彩纸品有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="/st116561" target="_blank" > 广州美辉彩色包装印刷有限公司</a></li><li class="xhl">[玉林市]<a href="/st116452" target="_blank" > 广西正泰彩印包装有限责任公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st116195" target="_blank" > 东莞市盈联印刷有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st116184" target="_blank" > 东莞市鑫冠数码科技有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st116129" target="_blank" > 东莞市圣采实业有限公å?/a></li><li class="xhl">[长沙市]<a href="/st116023" target="_blank" > 长沙市晶彩印刷设计有限公å?/a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115955.html" target="_blank"> 深圳市望京印刷有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115926.html" target="_blank"> 东莞七彩仪器设备有限公司</a></li><li class="xhl">[苏州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115725.html" target="_blank"> 苏州旭丰塑胶电子有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115707.html" target="_blank"> 东莞市恒知包装制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[常州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115673.html" target="_blank"> 常州城东彩印有限公司</a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="/st115641" target="_blank" > 上海远捷标签有限公司</a></li><li class="xhl">[北京市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115607.html" target="_blank"> 北京国峰晶华防伪科技有限公司</a></li><li class="xhl">[潍坊市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/115592.html" target="_blank"> 潍坊印了么信息科技有限公司</a></li><li class="xhl">[济宁市]<a href="/st115516" target="_blank" > 山东新海彩印有限责任公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st115500" target="_blank" > 广东启明星纸品有限公å?/a></li><li class="xhl">[南通市]<a href="/st115259" target="_blank" > 南通星月印刷科技有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="/st115208" target="_blank" > 广州市荔湾区冠城印刷åŽ?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st115083" target="_blank" > 东莞市捷创印刷材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[滨州市]<a href="/st114991" target="_blank" > 无棣华艺彩印有限公司</a></li><li class="xhl">[青岛市]<a href="/st114938" target="_blank" > 青岛华凌科技有限公司</a></li> </ul> <ul id="cleanList5" style="display:none;" > </ul> <ul id="cleanList2" style="display:none;" > </ul> <ul id="cleanList15" style="display:none;" > </ul> <ul id="cleanList24" style="display:none;" > </ul> <ul id="cleanList10" style="display:none;" > </ul> <ul id="cleanList21" style="display:none;" > </ul> <ul id="cleanList30" style="display:none;" > </ul> <ul id="cleanList9" style="display:none;" > </ul> <ul id="cleanList13" style="display:none;" > </ul> <ul id="cleanList3" style="display:none;" > </ul> <ul id="cleanList25" style="display:none;" > </ul> <br class="clear" /> </div> <br class="clear" /> </div> <!--companyBox--> <!--company valve--> <div class="company valve"> <div class="comLeft"> <h3></h3> <ul class="xhl"> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img4.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img4.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img9.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img20.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img14.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img21.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img22.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img23.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img4.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img4.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> </ul> </div> <div class="comRight"> <div class="comTop"> <p><a class="active" id="valve0" href="javascript:void(0);" target="_self" onclick="ShowThisProvinceCom('0','0','valveList','valve0');">推荐企业</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="valve5" onclick="ShowThisProvinceCom('5','3054','valveList','valve5');">广东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="valve24" onclick="ShowThisProvinceCom('24','3054','valveList','valve24');">上海</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="valve21" onclick="ShowThisProvinceCom('21','3054','valveList','valve21');">山东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="valve30" onclick="ShowThisProvinceCom('30','3054','valveList','valve30');">浙江</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="valve9" onclick="ShowThisProvinceCom('9','3054','valveList','valve9');">河北</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="valve15" onclick="ShowThisProvinceCom('15','3054','valveList','valve15');">江苏</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="valve10" onclick="ShowThisProvinceCom('10','3054','valveList','valve10');">河南</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="valve12" onclick="ShowThisProvinceCom('12','3054','valveList','valve12');">湖北</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="valve2" onclick="ShowThisProvinceCom('2','3054','valveList','valve2');">北京</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="valve1" onclick="ShowThisProvinceCom('1','3054','valveList','valve1');">安徽</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="valve3" onclick="ShowThisProvinceCom('3','3054','valveList','valve3');">福建</a></p><a class="more" href="//www.xj1sg.cn/company/a_t0/list_p0.html" target="_blank">更多></a> </div> <ul style="display:block" id="valveList0"> <li class="xhl">[佛山市]<a href="/st117172" target="_blank" > 佛山市川越包装机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[苏州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117170.html" target="_blank"> 上海明恩包装机械有限公司</a></li><li class="xhl">[佛山市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117166.html" target="_blank"> 佛山壹零壹包装机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[西安市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117159.html" target="_blank"> 北京金诺时代科技发展有限公司</a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117149.html" target="_blank"> 上海辉驰包装设备有限公司</a></li><li class="xhl">[丽水市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117141.html" target="_blank"> 浙江旭得机械有限公司</a></li><li class="xhl">[武汉市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117119.html" target="_blank"> 武汉三工卓睿科技有限公司</a></li><li class="xhl">[温州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117108.html" target="_blank"> 平阳县瑞科机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[衡水市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117107.html" target="_blank"> 衡水博瀚包装机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[温州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117093.html" target="_blank"> 瑞安市天邦机械制造有限公å?/a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117089.html" target="_blank"> 广州市爱克威机械有限公司</a></li><li class="xhl">[天津市]<a href="/st117080" target="_blank" > 天津松上智造高新科技有限公司</a></li><li class="xhl">[济南市]<a href="/st117061" target="_blank" > 济南鑫儒弈机械设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[汕头市]<a href="/st117054" target="_blank" > 汕头市金平区骋瑞机械制造厂</a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="/st117050" target="_blank" > 深圳市日高精机自动化有限公司</a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="/st117049" target="_blank" > 深圳市峰业信息技术有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117021.html" target="_blank"> 东莞市台机减速机有限公司</a></li><li class="xhl">[吕梁市]<a href="/st117014" target="_blank" > 山西天木坤包装材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st116999" target="_blank" > 东莞中为科技有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116994.html" target="_blank"> 东莞维新智能装备有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="/st116966" target="_blank" > 广州英鹏智能科技有限公司</a></li><li class="xhl">[佛山市]<a href="/st116955" target="_blank" > 深圳宝安区石岩华星力机械åŽ?/a></li><li class="xhl">[苏州市]<a href="/st116949" target="_blank" > 台冠凸轮科技(苏州)有限公司</a></li><li class="xhl">[武汉市]<a href="/st116945" target="_blank" > 武汉欧创精控包装设备有限公司</a></li><li class="xhl">[佛山市]<a href="/st116935" target="_blank" > 佛山市赛诺包装机械设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[温州市]<a href="/st116920" target="_blank" > 浙江鑫达机械åŽ?/a></li><li class="xhl">[上海]<a href="/st116909" target="_blank" > 上海郁发实业有限公司</a></li><li class="xhl">[南宁市]<a href="/st116901" target="_blank" > 南宁市敏创机械设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[邢台市]<a href="/st116864" target="_blank" > 威县科创轻工设备有限公司</a></li><li class="xhl">[潍坊市]<a href="/st116856" target="_blank" > 山东振扬食品机械有限公司</a></li> </ul> <ul id="valveList5" style="display:none;" > </ul> <ul id="valveList24" style="display:none;" > </ul> <ul id="valveList21" style="display:none;" > </ul> <ul id="valveList30" style="display:none;" > </ul> <ul id="valveList9" style="display:none;" > </ul> <ul id="valveList15" style="display:none;" > </ul> <ul id="valveList10" style="display:none;" > </ul> <ul id="valveList12" style="display:none;" > </ul> <ul id="valveList2" style="display:none;" > </ul> <ul id="valveList1" style="display:none;" > </ul> <ul id="valveList3" style="display:none;" > </ul> <br class="clear" /> </div> <br class="clear" /> </div> <!--companyBox--> <!--company meter--> <div class="company meter"> <div class="comLeft"> <h3></h3> <ul class="xhl"> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img5.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img5.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img5.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img5.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img5.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img5.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img5.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img5.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img5.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img5.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> </ul> </div> <div class="comRight"> <div class="comTop"> <p><a class="active" id="meter0" href="javascript:void(0);" target="_self" onclick="ShowThisProvinceCom('0','0','meterList','meter0');">推荐企业</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="meter5" onclick="ShowThisProvinceCom('5','3227','meterList','meter5');">广东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="meter15" onclick="ShowThisProvinceCom('15','3227','meterList','meter15');">江苏</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="meter21" onclick="ShowThisProvinceCom('21','3227','meterList','meter21');">山东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="meter24" onclick="ShowThisProvinceCom('24','3227','meterList','meter24');">上海</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="meter9" onclick="ShowThisProvinceCom('9','3227','meterList','meter9');">河北</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="meter30" onclick="ShowThisProvinceCom('30','3227','meterList','meter30');">浙江</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="meter10" onclick="ShowThisProvinceCom('10','3227','meterList','meter10');">河南</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="meter3" onclick="ShowThisProvinceCom('3','3227','meterList','meter3');">福建</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="meter1" onclick="ShowThisProvinceCom('1','3227','meterList','meter1');">安徽</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="meter25" onclick="ShowThisProvinceCom('25','3227','meterList','meter25');">四川</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="meter13" onclick="ShowThisProvinceCom('13','3227','meterList','meter13');">湖南</a></p><a class="more" href="//www.xj1sg.cn/company/a_t0/list_p0.html" target="_blank">更多></a> </div> <ul style="display:block" id="meterList0"> <li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117174.html" target="_blank"> 东莞市冠铖鑫金属制品科技有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117158.html" target="_blank"> 广州盒心意包装制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[常州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117150.html" target="_blank"> 常州盛笛帕克塑料有限公司</a></li><li class="xhl">[连云港市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117145.html" target="_blank"> 江苏更大包装有限公司</a></li><li class="xhl">[扬州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117138.html" target="_blank"> 扬州金港文化传媒有限公司</a></li><li class="xhl">[青岛市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117116.html" target="_blank"> 青岛正大环保科技有限公司</a></li><li class="xhl">[温州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117108.html" target="_blank"> 平阳县瑞科机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[天津市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117097.html" target="_blank"> 天津上禾供应链管理有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117092.html" target="_blank"> 东莞市冠琳包装盒有限公司</a></li><li class="xhl">[成都市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117082.html" target="_blank"> 成都金箭桥包装材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[佛山市]<a href="/st117079" target="_blank" > 佛山市杰磊塑料制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117073.html" target="_blank"> 广州市高汇金属制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="/st117070" target="_blank" > 深圳市宝之瑞实业有限公司</a></li><li class="xhl">[常州市]<a href="/st117067" target="_blank" > 常州威盛塑胶有限公司</a></li><li class="xhl">[泰安市]<a href="/st117063" target="_blank" > 山东长宇新材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[徐州市]<a href="/st117062" target="_blank" > 徐州尚轩玻璃制品有限公司</a></li><li class="xhl">[汕头市]<a href="/st117054" target="_blank" > 汕头市金平区骋瑞机械制造厂</a></li><li class="xhl">[苏州市]<a href="/st117032" target="_blank" > 苏州杜特易电子科技有限公司</a></li><li class="xhl">[泰安市]<a href="/st117012" target="_blank" > 山东长宇新材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[衡水市]<a href="/st117009" target="_blank" > 衡水市聚丰塑胶科技有限公司</a></li><li class="xhl">[苏州市]<a href="/st116988" target="_blank" > 苏州拓胜包装材料有限公司</a></li><li class="xhl">[成都市]<a href="/st116986" target="_blank" > 成都市永星辰光电科技有限公司</a></li><li class="xhl">[无锡市]<a href="/st116984" target="_blank" > 宜兴申祥包装有限公司</a></li><li class="xhl">[重庆市]<a href="/st116979" target="_blank" > 重庆市赛普塑料制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[重庆市]<a href="/st116975" target="_blank" > 重庆立美包装印刷有限公司</a></li><li class="xhl">[惠州市]<a href="/st116969" target="_blank" > 惠州市兄辉电子塑胶有限公å?/a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="/st116925" target="_blank" > 广州万利塑料包装有限公司</a></li><li class="xhl">[廊坊市]<a href="/st116888" target="_blank" > 文安县腾达纸箱厂</a></li><li class="xhl">[温州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116881.html" target="_blank"> 瑞安市振兴包装制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="/st116857" target="_blank" > 广州前宏包装有限公司</a></li> </ul> <ul id="meterList5" style="display:none;" > </ul> <ul id="meterList15" style="display:none;" > </ul> <ul id="meterList21" style="display:none;" > </ul> <ul id="meterList24" style="display:none;" > </ul> <ul id="meterList9" style="display:none;" > </ul> <ul id="meterList30" style="display:none;" > </ul> <ul id="meterList10" style="display:none;" > </ul> <ul id="meterList3" style="display:none;" > </ul> <ul id="meterList1" style="display:none;" > </ul> <ul id="meterList25" style="display:none;" > </ul> <ul id="meterList13" style="display:none;" > </ul> <br class="clear" /> </div> <br class="clear" /> </div> <!--companyBox--> <!--company energy--> <div class="company energy"> <div class="comLeft"> <h3></h3> <ul class="xhl"> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img6.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img6.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img6.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img6.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img6.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img6.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img6.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img6.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img6.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img6.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> </ul> </div> <div class="comRight"> <div class="comTop"> <p><a class="active" id="energy0" href="javascript:void(0);" target="_self" onclick="ShowThisProvinceCom('0','0','energyList','energy0');">推荐企业</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="energy5" onclick="ShowThisProvinceCom('5','3162','energyList','energy5');">广东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="energy15" onclick="ShowThisProvinceCom('15','3162','energyList','energy15');">江苏</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="energy21" onclick="ShowThisProvinceCom('21','3162','energyList','energy21');">山东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="energy24" onclick="ShowThisProvinceCom('24','3162','energyList','energy24');">上海</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="energy30" onclick="ShowThisProvinceCom('30','3162','energyList','energy30');">浙江</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="energy1" onclick="ShowThisProvinceCom('1','3162','energyList','energy1');">安徽</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="energy10" onclick="ShowThisProvinceCom('10','3162','energyList','energy10');">河南</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="energy9" onclick="ShowThisProvinceCom('9','3162','energyList','energy9');">河北</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="energy2" onclick="ShowThisProvinceCom('2','3162','energyList','energy2');">北京</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="energy25" onclick="ShowThisProvinceCom('25','3162','energyList','energy25');">四川</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="energy12" onclick="ShowThisProvinceCom('12','3162','energyList','energy12');">湖北</a></p><a class="more" href="//www.xj1sg.cn/company/a_t0/list_p0.html" target="_blank">更多></a> </div> <ul style="display:block" id="energyList0"> <li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117182.html" target="_blank"> 东莞市莱森精密机电有限公å?/a></li><li class="xhl">[济南市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117175.html" target="_blank"> 山东塑邦荧光科技有限公司</a></li><li class="xhl">[连云港市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117145.html" target="_blank"> 江苏更大包装有限公司</a></li><li class="xhl">[天津市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117106.html" target="_blank"> 天津市今博创科技发展有限公司</a></li><li class="xhl">[佛山市]<a href="/st117079" target="_blank" > 佛山市杰磊塑料制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117073.html" target="_blank"> 广州市高汇金属制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[泰州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117068.html" target="_blank"> 泰州市邦驰不锈钢材料有限公司</a></li><li class="xhl">[常州市]<a href="/st117067" target="_blank" > 常州威盛塑胶有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117029.html" target="_blank"> 东莞市本球纸业有限公å?/a></li><li class="xhl">[泰安市]<a href="/st117012" target="_blank" > 山东长宇新材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st116991" target="_blank" > 东莞市爱尚转印材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[苏州市]<a href="/st116988" target="_blank" > 苏州拓胜包装材料有限公司</a></li><li class="xhl">[无锡市]<a href="/st116984" target="_blank" > 宜兴申祥包装有限公司</a></li><li class="xhl">[惠州市]<a href="/st116969" target="_blank" > 惠州市兄辉电子塑胶有限公å?/a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="/st116961" target="_blank" > 上海阳梅包装有限公司</a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116863.html" target="_blank"> 上海仑尼印刷科技有限公司</a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="/st116842" target="_blank" > 上海丰茂橡塑制品有限公司</a></li><li class="xhl">[苏州市]<a href="/st116826" target="_blank" > 奥立包装制品(昆山)有限公司</a></li><li class="xhl">[无锡市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116811.html" target="_blank"> 江阴市亚鹏橡塑制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[佛山市]<a href="/st116809" target="_blank" > 佛山市盛威斯特金属科技有限公司</a></li><li class="xhl">[中山市]<a href="/st116805" target="_blank" > 中山同兴包装有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="/st116777" target="_blank" > 广州励勤包装科技有限公司</a></li><li class="xhl">[新乡市]<a href="/st116774" target="_blank" > 新乡市正兴包装材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116754.html" target="_blank"> 东莞市新诚胶粘制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116741.html" target="_blank"> 东莞邦祺薄膜有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="/st116701" target="_blank" > 广州恒铨包装材料有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="/st116647" target="_blank" > 广州派卫格包装材料实业有限公å?/a></li><li class="xhl">[新乡市]<a href="/st116606" target="_blank" > 新乡市正兴包装材料有限公å?/a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="/st116564" target="_blank" > 东莞市友拓纸业有限公å?/a></li><li class="xhl">[宁波市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/116542.html" target="_blank"> 宁波致微新材料科技有限公司</a></li> </ul> <ul id="energyList5" style="display:none;" > </ul> <ul id="energyList15" style="display:none;" > </ul> <ul id="energyList21" style="display:none;" > </ul> <ul id="energyList24" style="display:none;" > </ul> <ul id="energyList30" style="display:none;" > </ul> <ul id="energyList1" style="display:none;" > </ul> <ul id="energyList10" style="display:none;" > </ul> <ul id="energyList9" style="display:none;" > </ul> <ul id="energyList2" style="display:none;" > </ul> <ul id="energyList25" style="display:none;" > </ul> <ul id="energyList12" style="display:none;" > </ul> <br class="clear" /> </div> <br class="clear" /> </div> <!--companyBox--> <!--company data--> <div class="company data"> <div class="comLeft"> <h3></h3> <ul class="xhl"> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img7.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img7.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img7.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img7.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img7.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img7.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img7.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img7.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img7.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> <li class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/Company"><img src="//www.xj1sg.cn/images/company2014/2015swqy/img7.png" alt="包装公司,印刷企业"/></a></li> </ul> </div> <div class="comRight"> <div class="comTop"> <p><a class="active" id="data0" href="javascript:void(0);" target="_self" onclick="ShowThisProvinceCom('0','0','dataList','data0');">推荐企业</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="data5" onclick="ShowThisProvinceCom('5','3270','dataList','data5');">广东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="data24" onclick="ShowThisProvinceCom('24','3270','dataList','data24');">上海</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="data21" onclick="ShowThisProvinceCom('21','3270','dataList','data21');">山东</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="data15" onclick="ShowThisProvinceCom('15','3270','dataList','data15');">江苏</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="data30" onclick="ShowThisProvinceCom('30','3270','dataList','data30');">浙江</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="data9" onclick="ShowThisProvinceCom('9','3270','dataList','data9');">河北</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="data3" onclick="ShowThisProvinceCom('3','3270','dataList','data3');">福建</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="data10" onclick="ShowThisProvinceCom('10','3270','dataList','data10');">河南</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="data2" onclick="ShowThisProvinceCom('2','3270','dataList','data2');">北京</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="data12" onclick="ShowThisProvinceCom('12','3270','dataList','data12');">湖北</a><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="data1" onclick="ShowThisProvinceCom('1','3270','dataList','data1');">安徽</a></p><a class="more" href="//www.xj1sg.cn/company/a_t0/list_p0.html" target="_blank">更多></a> </div> <ul style="display:block" id="dataList0"> <li class="xhl">[上海]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117179.html" target="_blank"> 上海普项工业皮带有限公司</a></li><li class="xhl">[济南市]<a href="/st117178" target="_blank" > 济南三泉中石实验仪器有限公司</a></li><li class="xhl">[苏州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117177.html" target="_blank"> 张家港市泽仕达贸易有限公å?/a></li><li class="xhl">[天津市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117173.html" target="_blank"> 天津静宜真空科技有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117171.html" target="_blank"> 广州市康盛制冷设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[枣庄市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117164.html" target="_blank"> 滕州市宏天旋转接头厂</a></li><li class="xhl">[上海]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117162.html" target="_blank"> 上海普项工业皮带有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117135.html" target="_blank"> 广州讯达机械有限公司</a></li><li class="xhl">[济南市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117129.html" target="_blank"> 济南力科实业发展有限公司</a></li><li class="xhl">[上海]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117127.html" target="_blank"> 上海保衡电子科技有限公司</a></li><li class="xhl">[济宁市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117126.html" target="_blank"> 山东莱恩光电科技股份有限公司</a></li><li class="xhl">[潍坊市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117122.html" target="_blank"> 诸城市德龙环保科技有限公司</a></li><li class="xhl">[武汉市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117119.html" target="_blank"> 武汉三工卓睿科技有限公司</a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117117.html" target="_blank"> 深圳市新平台传动设备有限公司</a></li><li class="xhl">[无锡市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117115.html" target="_blank"> 无锡德为源自动化科技有限公司</a></li><li class="xhl">[温州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117108.html" target="_blank"> 平阳县瑞科机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[南昌市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117095.html" target="_blank"> 江西阿逸多精密机电有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117094.html" target="_blank"> 广州洋奕电子科技有限公司</a></li><li class="xhl">[东莞市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117091.html" target="_blank"> 东莞市宏拓仪器有限公å?/a></li><li class="xhl">[焦作市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117088.html" target="_blank"> 武陟县虹瑞机械有限公å?/a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117087.html" target="_blank"> 上海康越工业皮带有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117083.html" target="_blank"> 广东恒蕊机电设备有限公司</a></li><li class="xhl">[天津市]<a href="/st117080" target="_blank" > 天津松上智造高新科技有限公司</a></li><li class="xhl">[成都市]<a href="/st117077" target="_blank" > 成都乔跃仪器有限公司</a></li><li class="xhl">[深圳市]<a href="/st117076" target="_blank" > 深圳市铭宇仪器设备有限公å?/a></li><li class="xhl">[荆州市]<a href="/st117075" target="_blank" > 朔越防爆科技有限公司</a></li><li class="xhl">[广州市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117073.html" target="_blank"> 广州市高汇金属制品有限公å?/a></li><li class="xhl">[泉州市]<a href="/st117072" target="_blank" > 福建森野科技有限公司</a></li><li class="xhl">[厦门市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117071.html" target="_blank"> 厦门兴润星贸易有限公å?/a></li><li class="xhl">[上海市]<a href="//www.xj1sg.cn/company/detail/117069.html" target="_blank"> 上海与鑫机电科技有限公司</a></li> </ul> <ul id="dataList5" style="display:none;" > </ul> <ul id="dataList24" style="display:none;" > </ul> <ul id="dataList21" style="display:none;" > </ul> <ul id="dataList15" style="display:none;" > </ul> <ul id="dataList30" style="display:none;" > </ul> <ul id="dataList9" style="display:none;" > </ul> <ul id="dataList3" style="display:none;" > </ul> <ul id="dataList10" style="display:none;" > </ul> <ul id="dataList2" style="display:none;" > </ul> <ul id="dataList12" style="display:none;" > </ul> <ul id="dataList1" style="display:none;" > </ul> <br class="clear" /> </div> <br class="clear" /> </div> <!--service--> <div class="service"> <dl class="s1"> <dt>新手指南</dt> <dd><a href="//www.xj1sg.cn/service/Service21.html" target="_blank">关于我们</a><a href="//www.xj1sg.cn/UserManage/login.aspx?RegIndex" target="_blank">卖家注册</a><a href="//www.xj1sg.cn/UserManage/login.aspx?RegIndex" target="_blank">买家注册</a><br><a href="//www.xj1sg.cn/help/index.html" target="_blank">操作指南</a><a href="//www.xj1sg.cn/m-instro/" target="_blank">手机ç«?/a></dd> </dl> <dl class="s2"> <dt>旗下子站</dt> <dd><a href="//www.xj1sg.cn/special/t3054" target="_blank">包装机械ç½?/a><a href="//www.xj1sg.cn/special/t3312" target="_blank">印刷机械ç½?/a><br><a href="//www.xj1sg.cn/special/t3316" target="_blank">广告设备ç½?/a><a href="//www.xj1sg.cn/special/t3443" target="_blank">印刷材料ç½?/a> </dl> <dl class="s3"> <dt>站点导航</dt> <dd><a href="//www.xj1sg.cn/news" target="_blank">找资è®?/a><a href="//www.xj1sg.cn/Company" target="_blank">找公å?/a><a href="//www.xj1sg.cn/Update/newtype.html" target="_blank">找产å“?/a><a href="//www.xj1sg.cn/exhibition" target="_blank">找展ä¼?/a><a href="//www.xj1sg.cn/product" target="_blank">产品商城</a></dd> </dl> <dl class="s4"> <dt>本站服务</dt> <dd><a href="//www.xj1sg.cn/service/Service3.html" target="_blank">会员服务</a><a href="//www.xj1sg.cn/service/Service17.html" target="_blank">企业建站</a><a href="//www.xj1sg.cn/service/Service4.html" target="_blank">广告服务</a><br><a href="//www.xj1sg.cn/service/Service12.html" target="_blank">SEO优化</a><a href="//www.xj1sg.cn/xwt/download" target="_blank">兴旺é€?/a><a href="//www.xj1sg.cn/Topics/T7/list.html" target="_blank">微网ç«?/a></dd> </dl> <br class="clear" /> </div><!--service--> <!--footer--> <div id="footer"> <div class="footer"> <p>友情链接ï¼?a href="//www.xj1sg.cn/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=3307">沈阳飞行船数码喷印设备有限公å?/a>|<a href="//www.xj1sg.cn/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=3306">福建顺昌虹润精密仪器有限公司</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=3305">济南兰光机电技术有限公å?/a>|<a href="//www.xj1sg.cn/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=3304">安徽正远包装科技有限公司</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/link">更多链接</a></p> <span class="xhl"><a href="//www.xj1sg.cn/service/Service21.html" target="_blank">关于我们</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/service/service1.html" target="_blank">本站服务</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/service/Service3.html" target="_blank">会员服务</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/service/Service17.html" target="_blank">企业建站</a>|<a target="_blank">旗下网站</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/link" target="_blank">友情链接</a>|<a href="www.ppzhan.com/service/service25a.html" target="_blank">联系我们</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/Update/newtype.html">产品分类浏览</a>|<a href="//www.xj1sg.cn/productsitemap.html" target="_blank">产品sitemap</a></span> <b>Copyright 2019 www.xj1sg.cnAll Rights Reserved<strong class="xhl"></strong>法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律å¸?/b> <b>客服热线ï¼?571-87759927<strong class="xhl"></strong>加盟热线ï¼?571-88947171<strong class="xhl"></strong></b><br /> </div> <br class="clear" /> </div> <!--footer--> <!--goTop--> <div class="backHome" id="goTop"><a title="返回首页" target="_self" href="//www.xj1sg.cn/">返回首页</a><a title="发布询价å? href="//www.xj1sg.cn/offer/fbqg.html" class="price"></a><a href="//www.xj1sg.cn/" title="н®25Ñ¡7ÏÖ³¡">н®25Ñ¡7ÏÖ³¡</a></div> <div class="toTop"><a title="回到顶部" target="_self" href="javascript:void(0)"></a></div> <!--goTop--> <!--采购商名å½?(放在页面最下面)begin--> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.gbveuh.com.cn/">ÐÒÔËÅ©³¡¹æÔòÎå¸ö¸´ºÅ</a> <a href="//www.peiqm.com/">Ìì½ò11Ñ¡5×ßÊÆͼ·ÖÎöͼ½â</a> <a href="//www.ctswxc.tw">°ÄÖÞÐÒÔË5¿ª½±Èí¼þ</a> <a href="//www.joncze.tw">ÓðëÇò¹æÔò</a> <a href="//www.klkgjc.tw">×îºÃµÄÌØÂë¹æÂÉ</a> <a href="//www.vwarti.com.cn/">×ãÇò²ÊƱ14³¡Ê¤¸º²Ê½øÇò²Ê°ëÈ«³¡</a> <a href="//www.ifljpj.com.cn/">Ë«É«ÇòºÍÖµ×ßÊÆͼ200</a> <a href="//www.gltdx.com/">Ïã¸ÛÕý°æ×ÊÁÏÁ½ÂëÖÐÌØ</a> <a href="//www.oocbkp.tw">²ÊƱ×ßÊÆͼ´óÈ«±í</a> <a href="//www.cdgcjy.tw">ÏÖÔÚnba±È·Ö</a> <a href="//www.beksrn.com.cn/">±±µ¥ÀºÇò±È·ÖÖ±²¥</a> <a href="//www.pixcxc.com.cn/">×ã²Ê¹Ý</a> <a href="//www.fyolj.com/">Ìå²ÊºÓÄÏ11Ñ¡5Íæ·¨</a> <a href="//www.gskkbb.tw/">¹ãÎ÷ʮһѡÎå×ßÊÆͼ°Ù¶È</a> <a href="//www.fuuqqc.tw">Ïã¸Û×ÊÁϵ¥Ë«ÖÐÌØ</a> </body> </html>